LoL Wild Rift ThaiLand Xin Zhao เกมเพลย์ | รูน, ไอเทม, พลังแฝง

ภาพรวมแชมเปี้ยน Xin Zhao| เกมเพลย์ – League of Legends: Wild Rift ThaiLand. Build Guide รูน, ไอเทม, พลังแฝง Xin Zhao แข็งแกร่งที่สุด.

สกิล

ตำแหน่ง: ไฟท์เตอร์ / แทงค์

ระดับความยาก: ง่าย

สกิลติดตัว: DETERMINATION

การโจมตีทุก ๆ 3 ครั้งจะสร้างโบนัสความเสียหายและฟื้นฟูพลังชีวิตของ Xin Zhao

THREE TALON STRIKE

การโจมตี 3 ครั้งถัดไปของ Xin Zhao จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้น และการโจมตีครั้งที่ 3 จะงัดศัตรูลอยขึ้นกลางอากาศ

WIND BECOMES LIGHTNING

Xin Zhao ฟาดหอกกวาดไปด้านหน้า จากนั้นจึงแทงไปข้างหน้า ทำให้ศัตรูที่โดนติดสโลว์

AUDACIOUS CHARGE

Xin Zhao พุ่งตัวเข้าใส่ศัตรู สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่ และทำให้พวกเขาติดสโลว์ไปชั่วขณะ

อัลติเมท: CRESCENT GUARD

Xin Zhao สร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบตัวตามค่าพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของศัตรูตัวนั้น และผลักศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ Challenge อยู่ให้กระเด็นไป นอกจากนี้ Xin Zhao จะไม่ได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนที่อยู่นอกวงที่ตนสร้างขึ้น

สกิลชาเลนเจอร์ Xin Zhao LoL: Wild Rift

รูน Xin Zhao LoL: Wild Rift

  •   Jungle Xin Zhao Runes Build

ไอเทม Xin Zhao LoL: Wild Rift

Xin Zhao’s starters

Boots

Xin Zhao’s core items

Full Items

  •  Jungle Xin Zhao Item Build
  • Best Item Build VS AD, Assassin Champions
  • Best Item Build VS AP Champions
  • Best Item Build VS Tank Champions

Ability Order Xin Zhao Wild Rift

tang-skill-xinzhao

Combo Xin Zhao Wild Rift

  • Skill 1 -> Skill 3 -> AA.
  • Skill 1 -> Skill 3 -> Ultimate > AA.
  • Skill 2 -> Skill 1 > Skill 3 -> AA.

Video guide

เคาเตอร์ของ Xin Zhao Wild Rift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website Network: zathong.com, tranvanthong.com , izgaming.com, mlcounter.com, wildriftcounter.com